Marketing Indústria 4.0

És necessària una cultura B2B a les empreses?

L’estratègia defineix la raó del canvi però la cultura d’empresa facilita el canvi.

Si pensem en un quadre de Dalí, immediatament el podem identificar i diferenciar-lo dels altres pintors pels seus trets característics que el fan únic.

En la comunicació B2B, un aspecte diferenciador i clau per competir, és el comportament dels nostres professionals davant el client. …